LV RU
Ventilācijas tīrīšana
Sertifikāti

2017.gada 17.augusta SIA “Mācību centrs Liepa” Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3360800447 SERTIFIKĀTS Nr.SE01985